Przekaż nam, jak Twoim zdaniem rząd Jersey poradził sobie z pandemią

Czas pandemii był trudny dla wielu mieszkańców Jersey.

W dniu 17 grudnia 2021 r. Zgromadzenie Stanów (ang. States Assembly) postanowiło wyznaczyć niezależną, bezstronną komisję, która analizuje działania podejmowane przez rząd Wyspy w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Komisja z kolei powołała niezależnych członków, którzy zgromadzą opinie mieszkańców z zachowaniem poufności. Panel przedstawi rekomendacje i wytyczne dotyczące postępowania na wypadek pandemii lub porównywalnych zdarzeń w przyszłości.

Organ zarządzający (ang. Chief Executive) wyznaczył do panelu Sir Dereka Myersa, byłego szefa organu zarządzającego dwiema radami gmin londyńskich, profesor Margaret Rae, prezes wydziału zdrowia publicznego (ang. Faculty of Public Health), i Sir Richarda Gozneya, niedawnego gubernatora porucznika wyspy Man. Wspiera ich przewodniczący panelu Ian Hickman.

Panel jest zainteresowany opiniami mieszkańców, społeczności i firm na Jersey na temat doświadczeń podczas pandemii: co sprawdziło się, a co okazało się nieskuteczne, oraz jakie wnioski rząd może wyciągnąć z tego trudnego okresu. Komisja koncentruje się na ocenie procedur, decyzji i działań rządu Jersey i jego organizacji partnerskich. Nie zajmuje się indywidualnymi skargami, przypadkami leczenia czy kwestiami związanymi ze świadczeniem usług.

Opinie można zgłaszać na stronie internetowej www.covidreview.je 

Dalsze informacje, w tym zakres obowiązków i politykę prywatności. można znaleźć na stronie internetowej.

Panel czeka na opinie mieszkańców